HTML5 - input fields - test mobile

quirksmode.org is een info site over browser compatibiliteit. In andere woorden: wat werkt wel of niet in welke browser.

Voor alle HTML/CSS elementen/eigenschappen zijn tabellen te vinden waarin staat welke (mobiele!) browser de eigenschap wel of niet ondersteund.

Zie: