Maak eigen jQuery mobile themes

Om snel een eigen look and feel te geven aan je jQuery Mobile applicatie, kun je http://themeroller.jquerymobile.com/ gebruiken.


Wil je echter een meet eigen ontworpen thema maken, bekijk dan de artikelen hieronder. De eerste is geschreven door een ibm developer, de tweede een adobe developer.

http://www.ibm.com/developerworks/opensource/library/mo-jquery-mobile-themes/index.html
http://www.adobe.com/devnet/dreamweaver/articles/theme-control-jquery-mobile.html