Game Maker - Fase 2 - Opdracht les 1

Opstarten
Hieronder staat de opdracht voor je eerste IAI les met Game Maker uitgeschreven.
Om de opdracht uit te voeren, heb je de oefening bestanden nodig.
Deze kun je hier downloaden.
- Open het zip bestand (dubbelklikken)
- Verplaats de map "gamemaker_oefening_1" naar je eigen schijf
- Start het programma Game Maker Lite op en open het project "platform_game.gmk" vanuit het programma.

Op je eigen laptop installeren?
Je kunt de gratis mac versie downloaden op: http://yoyogames.com/download/mac/lite

Opdr.1 Maak een nieuwe Room
- Maak een room en noem hem "room_2"
- Maak deze room 1280 breed en 720 hoog

Opdr.2 Geef de nieuwe Room inhoud door er objecten in te plaatsen
- Maak in "room_2" de grond door het plaatsen van object "obj_grond"
- Plaats ook de speler door het object "obj_spelerSpawn" te plaatsen

Opdr.3 Zorg er voor dat de speler van room1 naar room2 kan gaan.
Hiervoor gaan we een event voor de speler aanmaken.
In het mapje Objects -> obj_speler staan verschillende speler objecten voor verschillende speler statussen:
- Idle = stilstaan
- Action = Actie
- Spawn = ontstaan
- Walk = lopen
- Jump = springen
- Fal = vallen

Al deze speler objecten hebben "obj_spelerParent" als parent. Dat betekent, dat wat er voor "obj_spelerParent" wordt ingesteld, ook geld voor de andere 5 speler objecten.

Voor "obj_spelerParent" gaan we instellen, dat wanneer de speler buiten de Room komt, hij naar de volgende room gaat. We stellen dit in bij de Parent, zodat het voor alle speler statussen geld, of de speler nu uit de Room loopt of springt.

- Open obj_spelerParent, voeg het event Outside Room toe en voeg hierbij aan de  Actions toe, de action go to next room. (in het tabblad main1) Kies hierbij boor transitoin: Push from right
http://youtu.be/pfLBFCn68zU


Opdr.4 Test de werking
- Klik links boven op het groene play knopje om de game te testen.

Nieuwe content toevoegen

In de opdracht map, bevind zich ook een map "afbeeldingen", hierin staan een aantal afbeeldingen die je kunt gebruiken voor de volgende opdrachten.

Opdr.5 Geef de nieuwe room een achtergrond
- Maak een nieuwe background, noem hem "bgr_stars"
   - Klik op load background en selecteer: "achtergrond_avond.jpg"
- Open de room "room_2", open de tab background selecteer bgr_stars
- Test de werking

Uitleg voor opdracht 6&7
   - Nieuwe sprite maken: http://youtu.be/csUya_c2S6U
   - Nieuw object maken: http://youtu.be/wUN1gLZVGpo

Opdr.6 Plaats muren/obstakels 
- Maak een nieuwe sprite en geef hem de naam: "spr_muur", load het bestand "muur.png"
- Maak een nieuw object en geef hem de naam: "obj_muur", koppel hieraan de sprite "spr_muur"
- Open "room_2" en plaats hier wat muren m.b.v. "obj_muur"
- Test je uitwerking

Let op: zorg er wel voor dat je bij de object properties de juiste parent hebt ingesteld en solid hebt aangevinkt zoals aangegeven in het filmpje object aanmaken.

Opdr.7 Plaats muren/obstakels met (achtergrond) planten
- Maak een nieuwe sprite en geef hem de naam: "spr_muurPlant", load het bestand "muur_met_plant.png"
   - Zet de boundaries bij "Bounding Box" zo dat deze alleen om het muurtje valt.
- Maak een nieuw object en geef hem de naam: "obj_muurPlant", koppel hieraan de sprite die je zojuist hebt aangemaakt.
- Open "room_2" en breid deze uit m.b.v. het object wat je zojuist hebt aangemaakt
- Test je uitwerking

Opdr.8 Maak een eindscherm
- Maak een nieuwe room: "room_endScreen"
- Maak een nieuwe background "bgt_GameOver", gebruik hiervoor het plaatje: "game_over.jpg" m.bv. load background
- Open "room_endScreen" en plaats in het midden van de room een Tile (zie tabblad tilesvan de background bgt_GameOver
   - Zet de achtergrond op zwart (zie tabblad backgrounds)

Opdr.9 Zorg er voor dat de game sluit bij het klikken op het eindscherm
- Maak een nieuw object "obj_quit"
   - voeg daar het event Glob Left Button aan toe met als Action: End the game
- Open de room "room_endScreen"
- Plaat heb object "obj_quit"
- Test de werking