Game Maker - Extra - Geluidseffect sneller na elkaar afspelen

In de oefening van les 2 heb je een geluidseffect ingeladen dat afgespeeld wordt als de speler het muntje raakt.
Je zult waarschijnlijk gemerkt hebben dat, ook al raakt de speler meerder muntjes snel achter elkaar, het geluidseffect pas wordt herhaald is die helemaal af is gespeeld.
Dit kunnen we aanpassen door dit afspelen eerst te stoppen voordat het opnieuw moet worden afgespeeld.
Dit doe je als volgt:
- Wanneer je het munt object opent (obj_coin) heb je daar als het goed is een collision event met obj_spelere parent staan. Daarin staan de volgende 3 acties:
    1) Set the score relative to ..
    2) Play sound ...
    3) Destroy the instance

- Nu hoef je alleen de action "Stop Sound" te plaatsen voor! de action "Play sound ..". Selecteer dan dezelfde sound als wordt afgespeeld (als het goed is, is dat: "snd_coin").

- Test de werking. Als het goed is zal het geluid nu telkens worden gestopt en opnieuw worden afgespeeld als de speler een nieuw muntje raakt.