Blok2 - Les 2 - Van PSD naar WWW - Header inhoud

1) Header tekst invoegen en stijlen

In de PSD staat de tekt in 2 verschillende kleuren, dus we moeten de tekst verdelen over 2 elementen zodat we elk element z’n eigen tekstkleur kunnen geven. Daarnaast moet er rechts een menu worden geplaatst, dus gaan we er voor zorgen dat het blok waarin de tekst komt naar links “float” en een vaste breedte heeft. Daarnaast zullen we het tekstblok ook nog goed moeten positioneren in de header div.
1)   HTML – Maak een div voor de tekst en geef hem een logische class naam bv header_text
2)   HTML - Zet de “zwarte” tekst in een H1 element en de “blauwe” tekst in een ander h1 element.
(omdat dit kopteksten zijn, gebruiken we H1 om dit aan te geven in de html, verder zal het zelfde resultaat ook met een div of p elemente kunnen)
3)   CSS – maak een styleblok aan voor de header-text div
a.     Kijk in de psd om te zien hoeveel pixels ruimte de div boven en links moet hebben en positioneer het blok met margin.
b.     Kijk in de psd hoe breed het tekstblok moet zijn en gebruik dit als width in de css.
c.      Geef de div ook een float: left; zodat het navigatie menu er later naast kan worden geplaatst.
4)   CSS – maak een styleblok aan voor header_txt h1
(hiermee worden alle h1 elementen in de header_txt div geselcteerd)
a.     Zet in het styleblok het juiste font-family in en de juiste font-grootte en de font-dikte.
b.     De letterspacing is lastig over te nemen als die in photoshop niet in pixels is ingevoerd. Door te testen met verschillende waarden en te kijken of de tekstblok breedte net zo breed wordt als in de PSD, kun je goed in de buurt komen. (in dit geval letter-spacing: -3px;)


2) Tekst kleuren zetten

In de PSD wordt voor voornamelijk dezelfde tekstkleur gebruikt (zwart-grijs, kleurcode #585858). Deze kunnen we dus als standaard kleur gebruiken door hem in het body style-blok te zetten. Daarna kunnen we uitzonderingen maken voor stukken tekst die een andere kleur moeten krijgen.
1)   CSS - Zet de standaard kleur voor de tekst in het body style-blok.
2)   HTML – Ga naar het H1 element met de tekst “WEB DESIGNER” en geef het element een class=”text_blue”.
3)   CSS – maak een styleblok aan voor de class text_blue.
4)   CSS – Set in dit styleblok de color: #5fbecc;

3) Header navigatie titel

1)   PSD – Stel de positie en de breedte van het navigatie blok vast
a.     Bepaal de ruimte/marge van boven en van rechts
b.     Bepaal wat de breedte van het navigatie blok is
2)   HTML - Maak een div voor de navigatie
a.     Deze zetten we in de bg_header div na de header_text div
b.     Geef de div een logische class (b.v. nav)
3)   CSS - Geef de div de juiste grootte en float hem naar rechts.
a.     Maak een style-blok voor de nav div aan
b.     Zet hier in de margin waarden (zie punt 1.a)
c.      Zet hier in de breedte (zie punt 1.b)
d.     Zet hier in een float: right;
4)   Maak een p voor de “titel” navigation en geef hem een border bottom met de juiste kleur.
a.     HTML – plaats een p element met de tekst “navigation” als inhoud.
b.     HTML – geef het p element een class met een logische naam (b.v. nav_title)
c.      CSS – maak een  style blok aan voor de nav_title
d.     CSS – plaats hierin: border-bottom: 1px solid #c6c6c6;
e.     CSS – plaats hierin een hoogte van 15px
f.      CSS – plaats hierin de juiste font-size (zie PSD)
5)   Zet de standaard font-family. Omdat alles Arial is, kunnen we in het body style-blok font-family: Arial; plaatsen.
a.     Verwijder eventueel in het style blok .header_text h1 de font-family: Arial; omdat die daar niet meer nodig is.


4) Header navigatie links

1)   HTML – Maak een P voor de 3 links in de nav div
a.     Maak een p element in de nav div  na de nav_title p
b.     Geef het p element een logisch class naam (bv. nav_links)
2)   HTML – Plaats de 3 links in het p element
a.     Voorbeeld: <a href="/about">about</a>
3)   CSS – Maak een style blok voor alle (a) links in het p element nav_links
a.     Tip: eerst de class gevolgd door het element (weet je deze nog?: http://youtu.be/Q-EMDv-zbYY)
4)   CSS – Plaats in het style blok de linktekst styles zoals aangegeven in de PSD
a.     Zet de kleur van de tekst
b.     Zet de lettergrote
c.      Zet de onderstreping uit (text-decoration)
d.     Plaats ook de volgende style regel: display: inline-block;
Hiermee kun je het a element (de link) stylen als een blok element (afmetingen, paddings etc), maar komen ze wel als tekst naast elkaar te staan.
e.     Zet de volgende padding waarden:
                                               i.     Boven en onder: 12px
                                              ii.     Links en rechts: 35px;
5)   CSS – Maak een style blok voor alle (a) links in het p element nav_links zoals in punt 3 alleen dan met :hover erachter (zonder spatie)
Hiermee kun je de links stylen voor de status waarbij de muis op de link staat (hovert).
6)   CSS – plaats in dit style blok de styling zoals in de PSD bij de link work staat opgemaakt.
a.     Zet de tekst kleur op wit
b.     Zet de achtergrond kleur
c.      Zet een border-radius van 25px;

5) Navigatie links beter positioneren

1)   Maak een styleblok voor de nav_links p
2)   plaats hierin een top margin van 12pixels

3)   plaats hierin een text uitlijning gecentreerd in.


6) Eindresultaat

Het eindresultaat zal er als volgt uit moeten zien: